Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem.


walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
stefan Żeromskiwalkamiłościątowalkaniemalżyciembomiłośćjestżyciardzeniemwalka zz miłościąwalka niemalniemal zz życiembo miłośćmiłość jestjest życiażycia rdzeniemwalka z miłościąwalka niemal zniemal z życiembo miłość jestmiłość jest życiajest życia rdzeniemwalka niemal z życiembo miłość jest życiamiłość jest życia rdzeniembo miłość jest życia rdzeniem

Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki. -Stefan Kisielewski
walka-bez-wiary-w-zwycięstwo-jest-jedyną-walką-czystą-bez-premii-i-łapówki
Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. -Milian Kundera
walka-człowieka-przeciw-władzy-jest-walką-pamię-przeciw-zapomnieniu
Prawem życia jest walka. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. -Augustyn z Hippony
prawem-życia-jest-walka-dopóki-walczysz-jesteś-zwycięzcą
Miłość mężczyzny i kobiety jest walką. -August Strindberg
miłość-mężczyzny-i-kobiety-jest-walką
Miłość to nie jest walka fair. Miłości nie da się cywilizować. -Barbara Frischmuth
miłość-to-nie-jest-walka-fair-miłoś-nie-da-ę-cywilizować