Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem.


walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
stefan Żeromskiwalkamiłościątowalkaniemalżyciembomiłośćjestżyciardzeniemwalka zz miłościąwalka niemalniemal zz życiembo miłośćmiłość jestjest życiażycia rdzeniemwalka z miłościąwalka niemal zniemal z życiembo miłość jestmiłość jest życiajest życia rdzeniemwalka niemal z życiembo miłość jest życiamiłość jest życia rdzeniembo miłość jest życia rdzeniem

Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki.Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu.Prawem życia jest walka. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.Miłość mężczyzny i kobiety jest walką.Miłość to nie jest walka fair. Miłości nie da się cywilizować.Walka jest wychowawczynią wolności.