War­to być uczci­wym, choć nie zaw­sze się to opłaca. Opłaca się być nieu­czci­wym, ale nie warto.


war­to-być-uczci­wym-choć-nie zaw­sze ę-to opłaca-opłaca ę-być-nieu­czci­wym-ale-nie warto
władysław bartoszewskiwar­tobyćuczci­wymchoćnie zaw­sze sięto opłacaopłaca sięnieu­czci­wymalenie wartowar­to byćbyć uczci­wymchoć nie zaw­sze sięnie zaw­sze się to opłacaopłaca się byćbyć nieu­czci­wymale nie wartowar­to być uczci­wymchoć nie zaw­sze się to opłacaopłaca się być nieu­czci­wym

Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.Jes­tem nieu­czci­wa i uczci­wie możesz liczyć na moją nieu­czci­wość. Bo uczci­wi są niep­rze­widy­wal­ni. Zaw­sze mogą zro­bić coś niewiary­god­nie... głupiego Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca, ale jeszcze pewniej (...) nie wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś warte.Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz.Każde marze­nie (...) jest uczci­we. Sa­mo słowo m a r z e n i e jest uczci­we. Nieu­czci­we mogą być myśli, prag­nienia, dążenia, lecz marze­nie po­zos­ta­nie, czys­te, na­wet wte­dy, kiedy in­ni wdep­czą ci je w błoto...Wszystko, co się opłaca posiadać, opłaca się również, aby na to czekać.