War­to zro­bić z siebie ba­rana żeby ko­goś rozśmieszyć.


war­to-zro­bić-z siebie-ba­rana-żeby-ko­goś-rozśmieszyć
moon gwar­tozro­bićz siebieba­ranażebyko­gośrozśmieszyćwar­to zro­bićzro­bić z siebiez siebie ba­ranaba­rana żebyżeby ko­gośko­goś rozśmieszyćwar­to zro­bić z siebiezro­bić z siebie ba­ranaz siebie ba­rana żebyba­rana żeby ko­gośżeby ko­goś rozśmieszyćwar­to zro­bić z siebie ba­ranazro­bić z siebie ba­rana żebyz siebie ba­rana żeby ko­gośba­rana żeby ko­goś rozśmieszyćwar­to zro­bić z siebie ba­rana żebyzro­bić z siebie ba­rana żeby ko­gośz siebie ba­rana żeby ko­goś rozśmieszyć

Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan. -Ryder
cza­sem-żeby-zro­bić-porządek-trze­ba-naj­pierw-zro­bić-bałagan
Cza­sem war­to zro­bić so­bie ur­lop od rzeczywistości. -Tośka_93
cza­sem-war­to-zro­bić-so­bie-ur­lop-od rzeczywistoś
Wycho­waw­ca nie pot­ra­fi spra­wić, żeby na dzi­kiej jabłoni rosły brzos­kwi­nie, ale pot­ra­fi zro­bić, żeby cier­pkie dziczki stały się miłymi do użycia. -Gottfried Wilhelm Leibniz
wycho­waw­ca-nie pot­ra­fi-spra­wić-żeby-na dzi­kiej-jabłoni-rosły-brzos­kwi­nie-ale-pot­ra­fi-zro­bić-żeby-cier­pkie-dziczki
Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek.. -Andrea
naj­gor­sze-jest-kiedy-wiesz-że możesz-dla-tej ­dynej-oso­by-zro­bić-wszys­tko-a ona- prob­lem-by zro­bić-dla-ciebie-cokolwiek
I w którym momencie sięgnąć po żyletkę, by nie rozśmieszyć samego siebie? -Anonim
i-w-którym-momencie-ęgnąć-po-żyletkę-by-nie-rozśmieszyć-samego-siebie