Wartość wykształcenia objawia się najwyraźniej wtedy, gdy wykształceni zabierają głos w sprawach, które leżą poza domeną ich wykształcenia.


wartość-wykształcenia-objawia-ę-najwyraźniej-wtedy-gdy-wykształceni-zabierają-głos-w-sprawach-które-żą-poza-domeną-ich-wykształcenia
karl krauswartośćwykształceniaobjawiasięnajwyraźniejwtedygdywykształcenizabierajągłossprawachktóreleżąpozadomenąichwykształceniawartość wykształceniawykształcenia objawiaobjawia sięsię najwyraźniejnajwyraźniej wtedygdy wykształceniwykształceni zabierajązabierają głosgłos ww sprawachktóre leżąleżą pozapoza domenądomeną ichich wykształceniawartość wykształcenia objawiawykształcenia objawia sięobjawia się najwyraźniejsię najwyraźniej wtedygdy wykształceni zabierająwykształceni zabierają głoszabierają głos wgłos w sprawachktóre leżą pozależą poza domenąpoza domeną ichdomeną ich wykształceniawartość wykształcenia objawia sięwykształcenia objawia się najwyraźniejobjawia się najwyraźniej wtedygdy wykształceni zabierają głoswykształceni zabierają głos wzabierają głos w sprawachktóre leżą poza domenąleżą poza domeną ichpoza domeną ich wykształceniawartość wykształcenia objawia się najwyraźniejwykształcenia objawia się najwyraźniej wtedygdy wykształceni zabierają głos wwykształceni zabierają głos w sprawachktóre leżą poza domeną ichleżą poza domeną ich wykształcenia

Geniusze poza godzinami przyjęć, poza domeną swojej specjalności potrafią zadziwiać niewybrednością.Geniusz bez wykształcenia jest jak srebro ukryte pod ziemią.Znajomość ludzkiej natury powinna być początkiem i końcem wykształcenia każdego polityka.Dowodem wysokiego wykształcenia jest umiejętność mówienia o rzeczach największych w sposób najprostszy.Nie wtedy kocha się ludzi, gdy się zamyka oczy na ich prawdę; kocha się ich wtedy, gdy zmierzywszy ich małość i podłość umie się przejść ponad ta nędzą i odkryć ten łut szczerego złota, jaki jest w nich ukryty, zatopiony nieraz w oceanie błota.We wszystkich sprawach trzeba, by ludzie wytykali sobie granicę doskonałości, nawet poza sferą tego, co leży w ich mocy.