Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.


warto-być-uczciwym-choć-nie-zawsze-ę-to-opłaca-opłaca-ę-być-nieuczciwym-ale-nie-warto
władysław bartoszewskiwartobyćuczciwymchoćniezawszesiętoopłacaopłacanieuczciwymalewartowarto byćbyć uczciwymchoć nienie zawszezawsze sięopłaca sięsię byćbyć nieuczciwymale nienie wartowarto być uczciwymchoć nie zawszenie zawsze sięsię to opłacaopłaca się byćsię być nieuczciwymale nie wartochoć nie zawsze sięzawsze się to opłacaopłaca się być nieuczciwymnie zawsze się to opłaca

War­to być uczci­wym, choć nie zaw­sze się to opłaca. Opłaca się być nieu­czci­wym, ale nie warto.Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca, ale jeszcze pewniej (...) nie wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś warte.Wszystko, co się opłaca posiadać, opłaca się również, aby na to czekać.Kochać nie warto - lubić nie warto. Jedno co warto - to upić się warto!Jednostka musi zawsze toczyć walkę, by nie dać się zdominować przez grupę. Jeśli spróbujesz, będziesz często samotny, a czasem odczujesz strach. Ale nie ma takiej ceny, której nie warto zapłacić, by być panem samego siebie.Zawsze opłaca się kochać kogoś bezinteresownie.