Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.


warto-być-uczciwym-choć-nie-zawsze-ę-to-opłaca-opłaca-ę-być-nieuczciwym-ale-nie-warto
władysław bartoszewskiwartobyćuczciwymchoćniezawszesiętoopłacaopłacanieuczciwymalewartowarto byćbyć uczciwymchoć nienie zawszezawsze sięopłaca sięsię byćbyć nieuczciwymale nienie wartowarto być uczciwymchoć nie zawszenie zawsze sięsię to opłacaopłaca się byćsię być nieuczciwymale nie wartochoć nie zawsze sięzawsze się to opłacaopłaca się być nieuczciwymnie zawsze się to opłaca

War­to być uczci­wym, choć nie zaw­sze się to opłaca. Opłaca się być nieu­czci­wym, ale nie warto. -Władysław Bartoszewski
war­to-być-uczci­wym-choć-nie zaw­sze ę-to opłaca-opłaca ę-być-nieu­czci­wym-ale-nie warto
Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca, ale jeszcze pewniej (...) nie wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś warte. -Władysław Bartoszewski
na-pewno-nie-wszystko-co-warto-to-ę-opłaca-ale-jeszcze-pewniej-nie-wszystko-co-ę-opłaca-to-jest-w-życiu-coś-warte
Wszystko, co się opłaca posiadać, opłaca się również, aby na to czekać. -Marilyn Monroe
wszystko-co-ę-opłaca-posiadać-opłaca-ę-również-aby-na-to-czekać
Kochać nie warto - lubić nie warto. Jedno co warto - to upić się warto! -Marian Hemar
kochać-nie-warto-lubić-nie-warto-jedno-co-warto-to-upić-ę-warto
Zawsze opłaca się kochać kogoś bezinteresownie. -Karol Kraft
zawsze-opłaca-ę-kochać-kogoś-bezinteresownie