Warto kupować termometr w lecie - zawiera więcej rtęci.


warto-kupować-termometr-w-lecie-zawiera-więcej-rtę
janina ipohorskawartokupowaćtermometrleciezawierawięcejrtęciwarto kupowaćkupować termometrtermometr ww lecieleciezawierazawiera więcejwięcej rtęciwarto kupować termometrkupować termometr wtermometr w leciew leciezawiera więcejzawiera więcej rtęciwarto kupować termometr wkupować termometr w lecietermometr w leciezawiera więcej rtęciwarto kupować termometr w leciekupować termometr w lecie

Małżeństwo - zdarzenie, po którym mężczyzna przestaje kupować kwiaty, a zaczyna kupować warzywa. -Antoni Uniechowski
małżeństwo-zdarzenie-po-którym-mężczyzna-przestaje-kupować-kwiaty-a-zaczyna-kupować-warzywa
Kochać nie warto - lubić nie warto. Jedno co warto - to upić się warto! -Marian Hemar
kochać-nie-warto-lubić-nie-warto-jedno-co-warto-to-upić-ę-warto
Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość. -Simone Weil
czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
Prawda zawiera się nie w myśleniu i wiedzy jako takiej, prawda zawiera się w całości ludzkiego życia i istoty. -Ludwig Andreas Feuerbach
prawda-zawiera-ę-nie-w-myśleniu-i-wiedzy-jako-takiej-prawda-zawiera-ę-w-całoś-ludzkiego-życia-i-istoty
Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać. -Margaret Mitchell
ziemia-jest-jedyną-rzeczą-na-świecie-która-jest-coś-warta-bo-to-jest-jedyna-trwała-rzecz-na-świecie-to-jedyna-rzecz-dla-której-warto
Były czasy, że niewolników trzeba było legalnie kupować. -Stanisław Jerzy Lec
były-czasy-że-niewolników-trzeba-było-legalnie-kupować