Wbrew ogólnej opinii, miłość nie daje cierpienia. Cierpienie daje instynkt posiadania, który jest przeciwieństwem miłości.


wbrew-ogólnej-opinii-miłość-nie-daje-cierpienia-cierpienie-daje-instynkt-posiadania-który-jest-przeciwieństwem-miłoś
antoine de saint - exuperywbrewogólnejopiniimiłośćniedajecierpieniacierpienieinstynktposiadaniaktóryjestprzeciwieństwemmiłościwbrew ogólnejogólnej opiniimiłość nienie dajedaje cierpieniacierpienie dajedaje instynktinstynkt posiadaniaktóry jestjest przeciwieństwemprzeciwieństwem miłościwbrew ogólnej opiniimiłość nie dajenie daje cierpieniacierpienie daje instynktdaje instynkt posiadaniaktóry jest przeciwieństwemjest przeciwieństwem miłościmiłość nie daje cierpieniacierpienie daje instynkt posiadaniaktóry jest przeciwieństwem miłości

Żaden instynkt, nawet płciowy, nie ulega tak łatwo zboczeniom jak instynkt posiadania.A miłość daje to czego nie daje więcej niż myślisz bo cała jest stamtąd a śmierć to ciekawostka że trzeba iść dalej.Psychiat­ra to fa­cet, który za­daje ci wiele kosztow­nych py­tań, ja­kie two­ja żona za­daje ci za darmo.Zalotność kobiety daje niekiedy więcej korzyści, niż miłość jej daje rozkoszy.Wszystko, co daje rozkosz jest dobre, a wszystko, co rani, jest złe. Nigdy nie odwracałam się plecami od seksu... Przeciętny romans trwa dopóty, dopóki daje rozkosz.[...] Czasami myślę o zakończeniu romansu, który dopiero co rozpoczęłam.Cierpienie daje prędką dojrzałość.