Wbrew rozpowszechnionym przekonaniom, sprawiedliwość bardzo często jest z tego świata: bumerang, którym atakowaliśmy, wraca i rani nas w najmniej spodziewanym momencie.


wbrew-rozpowszechnionym-przekonaniom-sprawiedliwość-bardzo-często-jest-z-tego-świata-bumerang-którym-atakowaliśmy-wraca-i-rani-nas-w-najmniej
silvina bullrichwbrewrozpowszechnionymprzekonaniomsprawiedliwośćbardzoczęstojesttegoświatabumerangktórymatakowaliśmywracaraninasnajmniejspodziewanymmomenciewbrew rozpowszechnionymrozpowszechnionym przekonaniomsprawiedliwość bardzobardzo częstoczęsto jestjest zz tegotego świataktórym atakowaliśmywraca ii ranirani nasnas ww najmniejnajmniej spodziewanymspodziewanym momenciewbrew rozpowszechnionym przekonaniomsprawiedliwość bardzo częstobardzo często jestczęsto jest zjest z tegoz tego światawraca i ranii rani nasrani nas wnas w najmniejw najmniej spodziewanymnajmniej spodziewanym momencie

Ktoś powiedział, że kochanie się jest teraz nieomal tak trudne echnicznie jak pilotowanie helikoptera. Tymczasem pilotowanie helikoptera jest nieco łatwiejsze, bo drążki sterownicze nie wiotczeją nagle w najmniej spodziewanym momencie.Nie wolno się gniewać: gniew, jak bumerang, wraca do tego, co go cisnął.Niejeden bumerang nie wraca. Wybiera wolność.Jeśli celnie rzucona, kobieta wraca jak bumerang.Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.Zła ustawa zmusza zawsze ustawodawcę do wydawania innych, często także bardzo niedobrych, które mają usunąć złe skutki te; pierwszej lub co najmniej zapewnić spełnienie jej zadań.