Wdzięk róż zachwyca Ra­baty ukwiecone Słoneczna jesień Krys­ty­na Sz. 15.11.2014r.


wdzięk-róż-zachwyca-ra­baty-ukwiecone-słoneczna-jesień-krys­ty­na-sz-15112014r
krystawdziękróżzachwycara­batyukwieconesłonecznajesieńkrys­ty­nasz15112014rwdzięk różróż zachwycazachwyca ra­batyra­baty ukwieconeukwiecone słonecznasłoneczna jesieńjesień krys­ty­nakrys­ty­na szwdzięk róż zachwycaróż zachwyca ra­batyzachwyca ra­baty ukwieconera­baty ukwiecone słonecznaukwiecone słoneczna jesieńsłoneczna jesień krys­ty­najesień krys­ty­na szwdzięk róż zachwyca ra­batyróż zachwyca ra­baty ukwieconezachwyca ra­baty ukwiecone słonecznara­baty ukwiecone słoneczna jesieńukwiecone słoneczna jesień krys­ty­nasłoneczna jesień krys­ty­na szwdzięk róż zachwyca ra­baty ukwieconeróż zachwyca ra­baty ukwiecone słonecznazachwyca ra­baty ukwiecone słoneczna jesieńra­baty ukwiecone słoneczna jesień krys­ty­naukwiecone słoneczna jesień krys­ty­na sz

W po­wiet­rzu jesień Miłość tulą w ramionach Ma­saż dla serca Krys­ty­na Sz. 20.09.2014r.Kosz czer­wo­nych róż Za­suszo­ne pachną wciąż Echo zaślubin Krys­ty­na Sz. 05.10.2014r.Niebiański widok Blask gwiazd roz­jaśnił tę noc Je­sien­na salsa Krys­ty­na Sz. 12.08.2014r.Wdzięk, to coś ta­kiego, co budzi u ob­cych ludzi na­tychmias­tową sym­pa­tię i zaufa­nie, nieza­leżnie od te­go, co ten roz­taczający wdzięk człowiek knuje.Piękny pta­si trel Ape­tyczne morele Słoneczna kąpiel Krys­ty­na Sz. 07.02.2013r.Na fotografii Po­dob­ni lecz in­ni dziś Metamorfoza Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r