We wszys­tkim co złe doszu­kuje się cze­goś dob­re­go .Ja­kiegoś mi­nimal­ne­go po­zyty­wu .


we wszys­tkim-co złe-doszu­kuje ę-cze­goś-dob­re­go-ja­kiegoś-mi­nimal­ne­go-po­zyty­wu
nasiawe wszys­tkimco złedoszu­kuje sięcze­gośdob­re­goja­kiegośmi­nimal­ne­gopo­zyty­wuwe wszys­tkim co złeco złe doszu­kuje siędoszu­kuje się cze­goścze­goś dob­re­goja­kiegoś mi­nimal­ne­gomi­nimal­ne­go po­zyty­wupo­zyty­wuwe wszys­tkim co złe doszu­kuje sięco złe doszu­kuje się cze­gośdoszu­kuje się cze­goś dob­re­goja­kiegoś mi­nimal­ne­go po­zyty­wumi­nimal­ne­go po­zyty­wuwe wszys­tkim co złe doszu­kuje się cze­gośco złe doszu­kuje się cze­goś dob­re­goja­kiegoś mi­nimal­ne­go po­zyty­wuwe wszys­tkim co złe doszu­kuje się cze­goś dob­re­go

` Nie wszys­tkim po­doba się to co czy­nimy lecz jeśli jes­teśmy pew­ni, że to dob­ry wybór, choćby na przekór wszys­tkim wal­czmy o swoje!  -beyze12
` nie-wszys­tkim-po­doba ę-to co czy­nimy-lecz-śli-jes­teśmy-pew­-że to dob­ry-wybór-choćby-na przekór-wszys­tkim-wal­czmy
Dob­ry dzien­ni­karz po­winien być prze­de wszys­tkim dob­rym człowiekiem. -Ryszard Kapuściński
dob­ry-dzien­­karz-po­winien-być-prze­de-wszys­tkim-dob­rym-człowiekiem
Jak będąc dla ko­goś wszys­tkim, można kiedy­kol­wiek stać się niczym?  -MistrzyniPióra
jak-będąc-dla-ko­goś-wszys­tkim-można-kiedy­kol­wiek-stać ę-niczym