Weź mnie za rękę. Weź. Jes­tem jeszcze mała.


weź-mnie-za rękę-weź-jes­tem jeszcze-ła
bloodymeryweźmnieza rękęweźjes­tem jeszczemaławeź mniemnie za rękęjes­tem jeszcze maławeź mnie za rękę

Kruczoczar­ne włosy opa­dające na de­likat­ne w do­tyku ramiona otu­lające jej por­ce­lanową twarz. Krwis­toczer­wo­ne us­ta przyg­ry­zane, uwodzące. Ciem­nobrązo­we oczy prze­pełnione pożądaniem. Diab­li­co, która uwodzisz mnie we śnie oraz na jawie. Weź mnie, weź mą duszę, weź wszys­tko cze­go prag­niesz. W za­mian proszę tyl­ko o jed­no, twą miłość.Uśmiech dziecka. Rumieńce. Drżenie rąk. Niewin­ne spojrzenie. Oto ja. Przez mo­ment pat­rzysz mi pros­to w oczy. Słyszysz to? Weź mnie na ręce. Proszę, ug­ryź mnie w szyję. Cze­kam na two­je zachłan­ne usta Na moim karku. Cze­kam na two­je moc­ne dłonie Na mo­jej skórze. Weź mnie so­bie w prezencie. Oto ja. Opuszczam powieki. Tyl­ko nie mów nikomu.Olej to wszys­tko i weź mnie za rękę. Nie mówię Ci, że wkoło będzie wte­dy piękniej, ale zo­baczysz, łat­wiej jest we dwoje Otwórz mi drzwi, bo wciąż przed ni­mi stoję Kocham cię tak bar­dzo, że nie zliczę sposobów Umarłem dla ciebie, a ludzie mówią tylko: Wyr­wij me serce Weź da­leko ode mnie Tak bar­dzo tęsknię. 09.08.15 pełna treści rozkładam się przed Tobą weź mnie jed­nym tchem pochłoń aż skończy­my na dobre.