Weź mnie za rękę. Weź. Jes­tem jeszcze mała.


weź-mnie-za rękę-weź-jes­tem jeszcze-ła
bloodymeryweźmnieza rękęweźjes­tem jeszczemaławeź mniemnie za rękęjes­tem jeszcze maławeź mnie za rękę

Olej to wszys­tko i weź mnie za rękę. Nie mówię Ci, że wkoło będzie wte­dy piękniej, ale zo­baczysz, łat­wiej jest we dwoje Otwórz mi drzwi, bo wciąż przed ni­mi stoję  -panpe1908
olej-to wszys­tko-i weź-mnie-za rękę-nie-mówię-ci-że wkoło-będzie-wte­dy-piękniej-ale-zo­baczysz-łat­wiej-jest we dwoje-otwórz
Wyr­wij me serce Weź da­leko ode mnie Tak bar­dzo tęsknię. 09.08.15  -Lola_♡
wyr­wij-me serce-weź-da­leko-ode-mnie-tak-bar­dzo-tęsknię-090815 
pełna treści rozkładam się przed Tobą weź mnie jed­nym tchem pochłoń aż skończy­my na dobre. -bystry.76
pełna-treś-rozkładam-ę-przed-tobą-weź-mnie-jed­nym-tchem-pochłoń-aż-skończy­my-na-dobre