Według mnie ten najlepszy, kto się najmniej chwali.


według-mnie-ten-najlepszy-kto-ę-najmniej-chwali
ignacy krasickiwedługmnietennajlepszyktosięnajmniejchwaliwedług mniemnie tenten najlepszykto sięsię najmniejnajmniej chwaliwedług mnie tenmnie ten najlepszykto się najmniejsię najmniej chwaliwedług mnie ten najlepszykto się najmniej chwali

Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali.Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali.Według mnie, ten najlepszy, co się najmniej chwali.Kto na fa­li, ten się chwali.Ci, których wróg chwali, pewnie najmniej warci.Na wojnie ten wygrywa, kto najmniej błędów popełnia.