Weeken­do­wy mąż Pouda­je że kocha Da­lej ucieka 


weeken­do­wy-mąż-pouda­-że kocha-da­lej-ucieka 
mechaaweeken­do­wymążpouda­jeże kochada­lejucieka weeken­do­wy mążmąż pouda­jepouda­je że kochaże kocha da­lejda­lej ucieka weeken­do­wy mąż pouda­jemąż pouda­je że kochapouda­je że kocha da­lejże kocha da­lej ucieka weeken­do­wy mąż pouda­je że kochamąż pouda­je że kocha da­lejpouda­je że kocha da­lej ucieka weeken­do­wy mąż pouda­je że kocha da­lejmąż pouda­je że kocha da­lej ucieka 

Kocha­nek to ta­ki udos­ko­nalo­ny mąż. -Henryk Horosz
kocha­nek-to ­ki-udos­ko­nalo­ny-mąż
Bogactwem żony jest mąż, co ją kocha. -Eurypides
bogactwem-żony-jest-mąż-co-ją-kocha
Od podatków ucieka za granicę co najmniej tylu ludzi, ilu ucieka od dyktatorów. -James Newman
od-podatków-ucieka-za-granicę-co-najmniej-tylu-ludzi-ilu-ucieka-od-dyktatorów
Ja i mój były mąż za­kocha­liśmy się w so­bie od pier­wsze­go wej­rze­nia. Na­leżało spoj­rzeć po raz drugi... -Woody Allen
ja i mój-były-mąż-za­kocha­liśmy ę-w so­bie-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-na­żało spoj­rzeć-po raz-drugi
Lecz ucieka tymczasem, ucieka niepowrotnie czas. Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. (łac.) -Wergiliusz
lecz-ucieka-tymczasem-ucieka-niepowrotnie-czas-sed-fugit-interea-fugit-irreparabile-tempus-łac