Wegetarianin sadzi się na rośliny. Ach, co za zwierzę.


wegetarianin-sadzi ę-na rośliny-ach-co za zwierzę
kapitanwegetarianinsadzi sięna roślinyachco za zwierzęwegetarianin sadzi sięsadzi się na roślinywegetarianin sadzi się na rośliny

Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie.Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach.Kwiat jest uśmiechem rośliny.Kwiat jest uśmie­chem rośliny.Ulubione rośliny militarystów - okopowe, a zwłaszcza ziemniaki w mundurkach.Naturalne predyspozycje są jak dzikie rośliny, wymagają przycinania przez studia.