Wegetarianin sadzi się na rośliny. Ach, co za zwierzę.


wegetarianin-sadzi ę-na rośliny-ach-co za zwierzę
kapitanwegetarianinsadzi sięna roślinyachco za zwierzęwegetarianin sadzi sięsadzi się na roślinywegetarianin sadzi się na rośliny

Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie. -Katarzyna Grochola
mężczyz­na-zaw­sze-mówi-że nie sądzi-a po­tem-oka­zuje-ę-że i ow­szem-sądzi-cho­ciaż-w zu­pełnie-in­nej-sprawie
Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach. -Christoper Hampton
pytać-pisarza-co-sądzi-o-krytykach-to-jak-pytać-latarnię-uliczną-co-sądzi-o-pieskach
Kwiat jest uśmiechem rośliny. -Peter Hille
kwiat-jest-uśmiechem-rośliny
Kwiat jest uśmie­chem rośliny. -Peter Hille
kwiat-jest uśmie­chem-rośliny
Ulubione rośliny militarystów - okopowe, a zwłaszcza ziemniaki w mundurkach. -Igor Sikirycki
ulubione-rośliny-militarystów-okopowe-a-zwłaszcza-ziemniaki-w-mundurkach
Naturalne predyspozycje są jak dzikie rośliny, wymagają przycinania przez studia. -Francis Bacon
naturalne-predyspozycje-są-jak-dzikie-rośliny-wymagają-przycinania-przez-studia