Wejdź w samego siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda.


wejdź-w-samego-siebie-we-wnętrzu-człowieka-mieszka-prawda
augustyn Śwwejdźsamegosiebiewewnętrzuczłowiekamieszkaprawdawejdź ww samegosamego siebiewe wnętrzuwnętrzu człowiekaczłowieka mieszkamieszka prawdawejdź w samegow samego siebiewe wnętrzu człowiekawnętrzu człowieka mieszkaczłowieka mieszka prawdawejdź w samego siebiewe wnętrzu człowieka mieszkawnętrzu człowieka mieszka prawdawe wnętrzu człowieka mieszka prawda

Nie chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda.Nie chodź na ry­nek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mie­szka prawda.Pierwsze zasady moralności tworzą się w interesie jednostki, toteż prawdą jest w tym względzie, że cnota to roztropność zastosowana do obyczajów. Jednakże cnota we właściwym sensie słowa rodzi się w stosunkach człowieka z innymi ludźmi; człowiek jest mądry dla samego siebie, a cnotliwy wobec bliźniego.Adoracja jest drogą człowieka do siebie samego.Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.Na każdego człowieka przychodzi raz w życiu godzina, w której musi dać próbę samego siebie; każdy ma w życiu taką godzinę.