Wesołość to jedyna rzecz, która w gotówce daje szczęście, wszystko inne to tylko weksel na szczęście.


wesołość-to-jedyna-rzecz-która-w-gotówce-daje-szczęście-wszystko-inne-to-tylko-weksel-na-szczęście
artur schopenhauerwesołośćtojedynarzeczktóragotówcedajeszczęściewszystkoinnetylkowekselnaszczęściejedyna rzeczktóra ww gotówcegotówce dajedaje szczęściewszystko innetylko wekselweksel nana szczęściewesołość to jedynaktóra w gotówcew gotówce dajegotówce daje szczęścieinne to tylkotylko weksel naweksel na szczęściewesołość to jedyna rzeczktóra w gotówce dajew gotówce daje szczęściewszystko inne to tylkoinne to tylko wekseltylko weksel na szczęściektóra w gotówce daje szczęściewszystko inne to tylko wekselinne to tylko weksel na

We­sołość to je­dyna rzecz, która w gotówce da­je szczęście, wszys­tko in­ne to tyl­ko wek­sel na szczęście.Jedyna rzecz, którą warto posiąść to prawda, jest bardziej przejmująca od miłości, bardziej radosna i roznamiętniająca. Nie zawiedzie nigdy, gdy wszystko inne zawodzi.Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli.Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieliKto posiadł szczęście, ma wszystko, co w ogóle mieć można, kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by je zdobyć.