Wewnątrz mnie świat wa­li się w gru­zy. Ob­serwuję, słucham, cze­kam. Każda mi­jająca se­kun­da, mi­nuta, godzi­na, dzień są dla mnie niez­ro­zumiałe. Fo­sa moich lęków po­większa się jak dziura, która przyp­ra­wia mnie o zawrót głowy, której nie sposób zasypać.


wewnątrz-mnie-świat-wa­li ę-w gru­zy-ob­serwuję słucham-cze­kam-każda mi­jająca-se­kun­da-mi­nuta-godzi­na-dzień-są dla-mnie
tim guénardwewnątrzmnieświatwa­li sięw gru­zyob­serwuję słuchamcze­kamkażda mi­jającase­kun­dami­nutagodzi­nadzieńsą dlaniez­ro­zumiałefo­sa moichlękówpo­większa sięjak dziuraktóraprzyp­ra­wiao zawrótgłowyktórej nie sposóbzasypaćwewnątrz mniemnie światświat wa­li sięwa­li się w gru­zykażda mi­jająca se­kun­dadzień są dlasą dla mniemnie niez­ro­zumiałefo­sa moich lękówlęków po­większa siępo­większa się jak dziuraktóra przyp­ra­wiaprzyp­ra­wia mniemnie o zawróto zawrót głowyktórej nie sposób zasypaćwewnątrz mnie światmnie świat wa­li sięświat wa­li się w gru­zydzień są dla mniesą dla mnie niez­ro­zumiałefo­sa moich lęków po­większa sięlęków po­większa się jak dziuraktóra przyp­ra­wia mnieprzyp­ra­wia mnie o zawrótmnie o zawrót głowy

Og­rzej mnie, zażar­ta na ten świat niez­go­do, z którą roz­stałem się tak młodo, powróć - og­rzej mnie!  -Wojciech Młynarski
og­rzej-mnie-zażar­-na ten-świat-niez­go­do-z którą-roz­stałem ę-tak-młodo-powróć- og­rzej-mnie 
Cisza która Nas Okrywa Przyp­ra­wia mnie o spokój i aryt­mię serca. -Angel Des Penseurs
cisza-która-nas-okrywa-przyp­ra­wia-mnie-o-spokój-i-aryt­mię-serca