Więź: I trzask bata konie brata.


więź-i-trzask-bata-konie-brata
tadeusz fangratwięźtrzaskbatakoniebratai trzasktrzask batabata koniekonie bratai trzask batatrzask bata koniebata konie bratai trzask bata konietrzask bata konie bratai trzask bata konie brata

Gdyby woły, konie i lwy miały ręce i mogły nimi malować, to konie malowałyby obrazy bogów podobne do koni, a woły podobne do wołów.To śmierć tak bo­li, czy to tyl­ko trzask w kręgosłupie...? Więź duchowa jest o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej.Nieszczęście ludzi brata.Ap­ro­bata otocze­nia sta­je się nieraz większą przy­jem­nością od bar­dziej pier­wotnej biolo­gicznej przyjemności.Nie­szczęście ludzi brata.