Więc nie kuś mnie, śmier­ci. Nie kuś mnie, lu­bieżna ku­siciel­ko, łasi­co cmen­tarna. Nie kuś tak zabójczo. Tak zaw­rotnie (...) 


więc-nie kuś-mnie-śmier­-nie kuś-mnie-lu­bieżna-ku­siciel­ko-łasi­co-cmen­tarna-nie kuś-tak-zabójczo-tak zaw­rotnie- 
edward stachurawięcnie kuśmnieśmier­cinie kuślu­bieżnaku­siciel­kołasi­cocmen­tarnatakzabójczotak zaw­rotnie więc nie kuśnie kuś mnienie kuś mnielu­bieżna ku­siciel­kołasi­co cmen­tarnanie kuś taktak zabójczotak zaw­rotnie () więc nie kuś mnienie kuś tak zabójczo

Fo­kus + Do­da, Do­da + Fo­kus. A Ma­gik się w gro­bie przewraca... -szajbuss
fo­kus-+ do­da-do­da-+ fo­kus-a ma­gik ę-w gro­bie-przewraca
Kra­kus w Stolicy Gdy za­mawiał da­nia bam­ba­ryło War­sza­wian­ka przy­cięła go piłą Rybą - na przystawkę Pop­ra­wiła wi­nem w masce Tak wy­kończyła cen­tu­sia miłość. -awatar
kra­kus-w stolicy-gdy-za­mawiał-da­nia-bam­ba­ryło-war­sza­wian­ka-przy­ęła-go piłą-rybą- na przystawkę-pop­ra­wiła-wi­nem
Wkurzo­ny Krakus Kra­kus gdy był wkurzony Mówił lar­wo do swej żony Choć w pos­ta­ci ima­go Znała lep­sze fi­go-fa­go; Więc chy­ba źle był ułożony. -awatar
wkurzo­ny-krakus-kra­kus-gdy-był-wkurzony-mówił-lar­wo-do swej-żony-choć-w pos­­-ima­go-znała-lep­sze-fi­go-fa­go-więc-chy­ba-ź