Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić.


więcej-jest-tych-którzy-chodzą-do-kościoła-ż-tych-którzy-chcą-do-niego-chodzić
anonimwięcejjesttychktórzychodządokościołaniżchcąniegochodzićwięcej jestjest tychktórzy chodząchodzą dodo kościołaniż tychktórzy chcąchcą dodo niegoniego chodzićwięcej jest tychktórzy chodzą dochodzą do kościołaktórzy chcą dochcą do niegodo niego chodzićktórzy chodzą do kościołaktórzy chcą do niegochcą do niego chodzićktórzy chcą do niego chodzić

mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Poczucie zobowiązania u kogoś jest o wiele mniejsze u tych, którzy doświadczają dobrodziejstwa, niż u tych, którzy je wyświadczają.Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy pragną uciec przed miłością. . .Hollywood jest zamieszkałe przez dwie kategorie ludzi - tych, którzy utrzymują prywatne baseny kąpielowe i tych, którzy nie mogą utrzymać głowy nad wodą.Obdziela się tylko tych, którzy tego nie potrzebują, a nigdy tych, którzy są w potrzebie. lVlŻycie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują.