Więcej ludzi żyje według zmysłów, niż podług rozumu.


więcej-ludzi-żyje-według-zmysłów-ż-podług-rozumu
alighieri dantewięcejludziżyjewedługzmysłówniżpodługrozumuwięcej ludziludzi żyjeżyje wedługwedług zmysłówniż podługpodług rozumuwięcej ludzi żyjeludzi żyje wedługżyje według zmysłówniż podług rozumuwięcej ludzi żyje wedługludzi żyje według zmysłówwięcej ludzi żyje według zmysłów

Wielu ludzi, którzy nie uczyli się nigdy rozumu, żyje rozumnie.Nikt nie pot­ra­fi opi­sać cudze­go doświad­cze­nia. I tyl­ko o so­bie się pisze, kiedy się pisze podług Apo­loniu­sza czy podług Ce­zare­go Fran­ka. Zaw­sze będzie podług mnie...Krop­la miłości znaczy więcej niż ocean rozumu.Jeżeli ktoś żyje według zaleceń lekarza, żyje nędznie.W miłości trzeba mieć sto razy więcej rozumu niż w dowodzeniu armiami.Jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean dobrych chęci i rozumu.