Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie, niż jest ich z natury.


więcej-ludzi-staje-ę-dobrymi-przez-ćwiczenie-ż-jest-ich-z-natury
demokrytwięcejludzistajesiędobrymiprzezćwiczenieniżjestichnaturywięcej ludziludzi stajestaje sięsię dobrymidobrymi przezprzez ćwiczenieniż jestjest ichich zz naturywięcej ludzi stajeludzi staje sięstaje się dobrymisię dobrymi przezdobrymi przez ćwiczenieniż jest ichjest ich zich z naturywięcej ludzi staje sięludzi staje się dobrymistaje się dobrymi przezsię dobrymi przez ćwiczenieniż jest ich zjest ich z naturywięcej ludzi staje się dobrymiludzi staje się dobrymi przezstaje się dobrymi przez ćwiczenieniż jest ich z natury

Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.Im bardziej spoufalamy się z dobrymi książkami, tym mniejszy staje się krąg ludzi, których towarzystwo nas satysfakcjonuje.Powtarzaj ludziom, których kochasz, że ich kochasz. Miłość ludzi żywi się dobrymi słowami.W weterynarii jest zasada, że lekarstwo nie może być droższe niż pacjent. Ta zasada powinna być przejęta przez rady naukowe i komitety: ocenianie prac złych nie powinno kosztować więcej niż ich wykonanie.Nie ma lepszego sposobu pobudzenia dobroci w ludziach, niż traktować ich tak, jakby byli dobrymi ludźmi.Nędza przeczy matematyce: gdy ją podzieli na więcej ludzi, nie staje się mniejsza.