Więcej ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu.


więcej-ludzi-utonęło-w-kieliszku-ż-w-morzu
francois de la rochefoucauldwięcejludziutonęłokieliszkuniżmorzuwięcej ludziludzi utonęłoutonęło ww kieliszkukieliszku niżw morzuwięcej ludzi utonęłoludzi utonęło wutonęło w kieliszkuw kieliszku niżkieliszku niż wniż w morzuwięcej ludzi utonęło wludzi utonęło w kieliszkuutonęło w kieliszku niżw kieliszku niż wkieliszku niż w morzuwięcej ludzi utonęło w kieliszkuludzi utonęło w kieliszku niżutonęło w kieliszku niż ww kieliszku niż w morzu

Więcej wśród ludzi krwiopijców niż krwiodawców.Wśród ludzi jest więcej ko­pii niż oryginałów.Więcej ludzi żyje według zmysłów, niż podług rozumu.Także wśród ludzi jest więcej kopii niż oryginałów.Większość ludzi potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje.Większość ludzi potrzebuje więcej miłości niż na nią zasługuje.