Więcej wysiłku wymaga udawanie, że się wie, niż dowiedzenie się.


więcej-wysiłku-wymaga-udawanie-że-ę-wie-ż-dowiedzenie-ę
agata christiewięcejwysiłkuwymagaudawanieżesięwieniżdowiedzeniesięwięcej wysiłkuwysiłku wymagawymaga udawaniesię wieniż dowiedzeniedowiedzenie sięwięcej wysiłku wymagawysiłku wymaga udawanieże się wieniż dowiedzenie sięwięcej wysiłku wymaga udawanie

Ciągłe a sumienne spełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie.Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło.Wyższość umysłowa to lepszy sposób ukrycia się niż kłamstwo i udawanie.Uprawianie miłości wymaga więcej talentu niż dowodzenie armią.Wymagaj od siebie więcej, niż ktokolwiek inny od ciebie wymaga.Wszystko co tradycyjne jest łatwe do polubienia i nie wymaga wysiłku.