Większość śni o suk­ce­sie, in­ni wstają i ciężko na niego pracują.


większość-ś-o suk­­sie-in­-wstają-i ężko-na niego-pracują
poznajprawdęwiększośćśnio suk­ce­siein­niwstająi ciężkona niegopracująwiększość śniśni o suk­ce­siein­ni wstająwstają i ciężkoi ciężko na niegona niego pracująwiększość śni o suk­ce­siein­ni wstają i ciężkowstają i ciężko na niegoi ciężko na niego pracująin­ni wstają i ciężko na niegowstają i ciężko na niego pracująin­ni wstają i ciężko na niego pracują

Suk­nia nie mu­si być ob­cisła, ale lu­bię widzieć, gdy ko­bieta jest ub­ra­na, gdzie ona się w tej suk­ni znajduje.A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. Mt 6,28Większość to de­bile - zde­cydo­wanie wyk­rzyknęła większość. Zbioro­wa nieumyślna autorefleksja.Ci rękami na chleb pracują, a tamci uszami.Ciężko nie kochać, kochać - też ciężko, najciężej jednak kochać daremnie.