Większość śni o suk­ce­sie, in­ni wstają i ciężko na niego pracują.


większość-ś-o suk­­sie-in­-wstają-i ężko-na niego-pracują
poznajprawdęwiększośćśnio suk­ce­siein­niwstająi ciężkona niegopracująwiększość śniśni o suk­ce­siein­ni wstająwstają i ciężkoi ciężko na niegona niego pracująwiększość śni o suk­ce­siein­ni wstają i ciężkowstają i ciężko na niegoi ciężko na niego pracująin­ni wstają i ciężko na niegowstają i ciężko na niego pracująin­ni wstają i ciężko na niego pracują

Suk­nia nie mu­si być ob­cisła, ale lu­bię widzieć, gdy ko­bieta jest ub­ra­na, gdzie ona się w tej suk­ni znajduje. -Bob Hope (Leslie Townes)
suk­nia-nie mu­-być-ob­cisła-ale-lu­bię-widzieć-gdy-ko­bieta-jest ub­ra­na-gdzie-ona ę-w tej suk­-znajduje
Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. Mt 6,28 -Biblia
a-o-odzienie-czemu-ę-zbytnio-troszczycie-przypatrzcie-ę-liliom-na-polu-jak-rosną-nie-pracują-ani-przędą-mt-628
Większość to de­bile - zde­cydo­wanie wyk­rzyknęła większość. Zbioro­wa nieumyślna autorefleksja. -Inmate
większość-to de­bile- zde­cydo­wanie-wyk­rzyknęła-większość-zbioro­wa-nieumyślna-autorefleksja
Ciężko nie kochać, kochać - też ciężko, najciężej jednak kochać daremnie. -Anakreont
ciężko-nie-kochać-kochać-też-ężko-najciężej-jednak-kochać-daremnie