Większość ludzi chciałaby mieć takich przyjaciół, jakimi sami nie umieją być.


większość-ludzi-chciałaby-mieć-takich-przyjaciół-jakimi-sami-nie-umieją-być
anonimwiększośćludzichciałabymiećtakichprzyjaciółjakimisaminieumiejąbyćwiększość ludziludzi chciałabychciałaby miećmieć takichtakich przyjaciółjakimi samisami nienie umiejąumieją byćwiększość ludzi chciałabyludzi chciałaby miećchciałaby mieć takichmieć takich przyjaciółjakimi sami niesami nie umiejąnie umieją byćwiększość ludzi chciałaby miećludzi chciałaby mieć takichchciałaby mieć takich przyjaciółjakimi sami nie umiejąsami nie umieją byćwiększość ludzi chciałaby mieć takichludzi chciałaby mieć takich przyjaciółjakimi sami nie umieją być

Takt to umiejętność takiego przedstawiania ludzi, jakimi sami najchętniej siebie widzą. -Abraham Lincoln
takt-to-umiejętność-takiego-przedstawiania-ludzi-jakimi-sami-najchętniej-siebie-widzą
Aby pozyskać ludzi, należy ich uważać za takich, za jakich sami siebie uważają. -William Faulkner
aby-pozyskać-ludzi-należy-ich-uważać-za-takich-za-jakich-sami-siebie-uważają
Posiąść wolność oznacza tylko posiadać to, co niekoniecznie potrzebujemy by być tym, jakimi właściwie być powinniśmy, i mieć to, co powinniśmy posiadać. -Rahel Varnhagen von Ense
posiąść-wolność-oznacza-tylko-posiadać-to-co-niekoniecznie-potrzebujemy-by-być-tym-jakimi-właściwie-być-powinniśmy-i-mieć-to-co
Można być wielbicielem kobiety, która napisała książkę; ale lepiej być mężem takich kobiet, które dostarczają zupy, koszul, pończoch albo ludzi. -Karol Juliusz Weber
można-być-wielbicielem-kobiety-która-napisała-książkę-ale-lepiej-być-mężem-takich-kobiet-które-dostarczają-zupy-koszul-pończoch-albo
Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od ciebie. -Francois de la Rochefoucauld
jeśli-chcesz-mieć-wrogów-bądź-lepszy-od-swoich-przyjaciół-lecz-śli-chcesz-mieć-przyjaciół-pozwól-aby-przyjaciele-byli-lepsi-od-ciebie
Jesteśmy właściwie takimi jakimi chcielibyśmy być, a nie takimi, jakimi jesteśmy. -Rahel Varnhagen von Ense
jesteśmy-właściwie-takimi-jakimi-chcielibyśmy-być-a-nie-takimi-jakimi-jesteśmy