większość-ludzi-nie-prowadzi-swojego-życia-oni-tylko-akceptują
john kotterwiększośćludzinieprowadziswojegożyciaonitylkoakceptująwiększość ludziludzi nienie prowadziprowadzi swojegoswojego życiaoni tylkotylko jewiększość ludzi nieludzi nie prowadzinie prowadzi swojegoprowadzi swojego życiaoni tylko jewiększość ludzi nie prowadziludzi nie prowadzi swojegonie prowadzi swojego życiawiększość ludzi nie prowadzi swojegoludzi nie prowadzi swojego życia

Większość swoich kazań papież przekazuje dziś większej liczbie ludzi niż Chrystus w ciągu całego swojego życia.Wydaje mi się, że lekceważąc sny, większość z nas cenzuruje niejako znaczną część swojego życia.Większość ludzi nie posiada kwalifikacji do życia.Miłość u ludzi nie ma swojego celu ni kresu swego; granicą dla niej tylko chwila spotkania pary.Stosowanie przemocy wynika najczęściej z niemożności rozwiązania przez ludzi podstawowych problemów swojego życia, z niemożności kochania innych, nieumiejętności zrealizowania własnych możliwości. Nie mogąc kochać, człowiek zaczyna poniżać innych ludzi i sprawiać im ból.Czy to nie smutne, że większość ludzi musi zachorować, by zdać sobie sprawę z cudowności życia?