Większość ludzi, póki ma us­ta zam­knięte, nie spra­wia wrażenia głupków.


większość-ludzi-póki- us­-zam­knięte-nie spra­wia-wrażenia-głupków
forrest gumpwiększośćludzipókima us­tazam­kniętenie spra­wiawrażeniagłupkówwiększość ludzipóki ma us­tama us­ta zam­kniętenie spra­wia wrażeniawrażenia głupkówpóki ma us­ta zam­kniętenie spra­wia wrażenia głupków

Wielu ludzi pod­da­je się gdy ma nałożone jeszcze nie zam­knięte kajdany. -Kossak
wielu-ludzi-pod­da­ ę-gdy- nałożone-jeszcze-nie zam­knięte-kajdany
Jed­na połowa ludzi na świecie nie pot­ra­fi zro­zumieć, dlacze­go dru­giej połowie coś spra­wia przyjemność. -Jane Austen
jed­na-połowa-ludzi-na świecie-nie pot­ra­fi-zro­zumieć-dlacze­go-dru­giej-połowie-coś-spra­wia-przyjemność
Mil­czący nie znaczy mądry. By­wają szuf­la­dy zam­knięte na klucz, choć puste. -Jan Giono
mil­czący-nie znaczy-mądry-by­wają szuf­­dy-zam­knięte-na klucz-choć-puste