Większość ludzi potrzebuje więcej miłości niż na nią zasługuje.


większość-ludzi-potrzebuje-więcej-miłoś-ż-na-ą-zasługuje
marie von ebner - eschenbachwiększośćludzipotrzebujewięcejmiłościniżnaniązasługujewiększość ludziludzi potrzebujepotrzebuje więcejwięcej miłościmiłości niżniż nana niąnią zasługujewiększość ludzi potrzebujeludzi potrzebuje więcejpotrzebuje więcej miłościwięcej miłości niżmiłości niż naniż na niąna nią zasługujewiększość ludzi potrzebuje więcejludzi potrzebuje więcej miłościpotrzebuje więcej miłości niżwięcej miłości niż namiłości niż na niąniż na nią zasługujewiększość ludzi potrzebuje więcej miłościludzi potrzebuje więcej miłości niżpotrzebuje więcej miłości niż nawięcej miłości niż na niąmiłości niż na nią zasługuje

Większość ludzi potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje.Dziec­ko naj­więcej miłości pot­rze­buje wte­dy, gdy naj­mniej na nią zasługuje.W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę.W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardęElektryczność i para zawierają w sobie więcej miłości do ludzi, niż czystość seksualna i post.Człowiek potrzebuje drugiego człowieka więcej niż chleba i wody.