Większość ludzi raczej umrze, niż zacznie myśleć, i w istocie tak czyni.


większość-ludzi-raczej-umrze-ż-zacznie-myść-i-w-istocie-tak-czyni
bertrand russelwiększośćludziraczejumrzeniżzaczniemyślećistocietakczyniwiększość ludziludzi raczejraczej umrzeniż zaczniezacznie myślećw istocieistocie taktak czyniwiększość ludzi raczejludzi raczej umrzeniż zacznie myśleći w istociew istocie takistocie tak czyniwiększość ludzi raczej umrzei w istocie takw istocie tak czynii w istocie tak czyni

Wielu ludzi prędzej by umarło, niż zaczęło myśleć i rzeczy­wiście tak robią.Większość ludzi potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje.Większość ludzi potrzebuje więcej miłości niż na nią zasługuje.Jeśli idzie o większość ludzi, wolę ich chwalić niż wysłuchiwać.In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą.Chciałoby się być bogatym, aby już nie myśleć o pieniądzach, ale większość bogatych i tak nie myśli o niczym innym.