Większość mężczyzn byłaby kompletnie zszokowana, gdyby dotarło do nich, czego kobieta rzeczywiście potrzebuje w łóżku.


większość-mężczyzn-byłaby-kompletnie-zszokowana-gdyby-dotarło-do-nich-czego-kobieta-rzeczywiście-potrzebuje-w-łóżku
peter bakerwiększośćmężczyznbyłabykompletniezszokowanagdybydotarłodonichczegokobietarzeczywiściepotrzebujełóżkuwiększość mężczyznmężczyzn byłabybyłaby kompletniekompletnie zszokowanagdyby dotarłodotarło dodo nichczego kobietakobieta rzeczywiścierzeczywiście potrzebujepotrzebuje ww łóżkuwiększość mężczyzn byłabymężczyzn byłaby kompletniebyłaby kompletnie zszokowanagdyby dotarło dodotarło do nichczego kobieta rzeczywiściekobieta rzeczywiście potrzebujerzeczywiście potrzebuje wpotrzebuje w łóżkuwiększość mężczyzn byłaby kompletniemężczyzn byłaby kompletnie zszokowanagdyby dotarło do nichczego kobieta rzeczywiście potrzebujekobieta rzeczywiście potrzebuje wrzeczywiście potrzebuje w łóżkuwiększość mężczyzn byłaby kompletnie zszokowanaczego kobieta rzeczywiście potrzebuje wkobieta rzeczywiście potrzebuje w łóżku

W każdym mężczyźnie jest kilku różnych mężczyzn i każdy z nich potrzebuje odpowiedniej kobiety. Niestety. -Krecia Pataczkówna
w-każdym-mężczyźnie-jest-kilku-różnych-mężczyzn-i-każdy-z-nich-potrzebuje-odpowiedniej-kobiety-niestety
Kobieta do szczęścia swego nie potrzebuje sławy, potrzebuje raczej, aby nikt się na nią nie gniewał. -Klementyna Hoffmanowa
kobieta-do-szczęścia-swego-nie-potrzebuje-sławy-potrzebuje-raczej-aby-nikt-ę-na-ą-nie-gniewał
Dwóch mężczyzn jest całkiem rozsądnych. Gdy tylko zjawi się koło nich piękna kobieta, zaraz mamy przed sobą dwóch błaznów. -Anonim
dwóch-mężczyzn-jest-całkiem-rozsądnych-gdy-tylko-zjawi-ę-koło-nich-piękna-kobieta-zaraz-mamy-przed-sobą-dwóch-błaznów
Bardzo piękna kobieta patrząca na swoje odbicie w lustrze może rzeczywiście mieć przeświadczenie o swojej z nim tożsamości. Kobieta brzydka wie, że tak nie jest. -Simone Weil
bardzo-piękna-kobieta-patrząca-na-swoje-odbicie-w-lustrze-może-rzeczywiście-mieć-przeświadczenie-o-swojej-z-nim-tożsamoś-kobieta-brzydka-wie
Kobieta niezadowolona potrzebuje luksusów, ale kobieta, która kocha mężczyznę, może spać na gołych deskach. -David Herbert Lawrence
kobieta-niezadowolona-potrzebuje-luksusów-ale-kobieta-która-kocha-mężczyznę-może-spać-na-gołych-deskach