Większość moich ut­worów mówi prawdę.


większość-moich-ut­worów-mówi-prawdę
tupac amaru shakurwiększośćmoichut­worówmówiprawdęwiększość moichmoich ut­worówut­worów mówimówi prawdęwiększość moich ut­worówmoich ut­worów mówiut­worów mówi prawdęwiększość moich ut­worów mówimoich ut­worów mówi prawdęwiększość moich ut­worów mówi prawdę

Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali...Większość ludzi jest zbyt ostrożna, żeby się dać nabrać na prawdę.Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.My nie plot­ku­jemy, my mówi­my prawdę.W demokracji panuje większość, a w kościele prawda. Biskup nie musi być ponownie wybierany, dlatego może mówić prawdę.