Większość naszych błędów jest bardziej wybaczalna niż środki, którymi staramy się je ukryć.


większość-naszych-błędów-jest-bardziej-wybaczalna-ż-środki-którymi-staramy-ę-ukryć
anonimwiększośćnaszychbłędówjestbardziejwybaczalnaniżśrodkiktórymistaramysięukryćwiększość naszychnaszych błędówbłędów jestjest bardziejbardziej wybaczalnawybaczalna niżniż środkiktórymi staramystaramy sięje ukryćwiększość naszych błędównaszych błędów jestbłędów jest bardziejjest bardziej wybaczalnabardziej wybaczalna niżwybaczalna niż środkiktórymi staramy sięstaramy się jesię je ukryćwiększość naszych błędów jestnaszych błędów jest bardziejbłędów jest bardziej wybaczalnajest bardziej wybaczalna niżbardziej wybaczalna niż środkiktórymi staramy się jestaramy się je ukryćwiększość naszych błędów jest bardziejnaszych błędów jest bardziej wybaczalnabłędów jest bardziej wybaczalna niżjest bardziej wybaczalna niż środkiktórymi staramy się je ukryć

Kobieta cierpi w miłości bardziej niż mężczyzna - ale umie to lepiej ukryć.Nie brak dowodów na to, że im bardziej staramy się strofować naszą wyobraźnię, tym bardziej bawi się ona atakowaniem tych miejsc naszej zbroi, które świadomie czy nieświadomie zostawiliśmy bez osłony.Najcięższą karą naszych win i błędów jest to, że prawie zawsze zmuszają nas one do popełnienia nowych win i błędów...W gruncie rzeczy miłość jest bardziej wymierna, niż większość z nas sądzi - można ją wymierzyć w kategoriach ludzkiej niedoskonałości.Miłość własna jest częściej raczej arogancka niż ślepa; ona nie ukrywa naszych błędów przed nami, tylko łudzi nas, że inni ich nie dostrzegają.Rozpacz jest największym z naszych błędów.