Większość z nas przechodzi przez życie nie zastanawiając się nawet, jak naprawdę mogłoby wyglądać nasze życie gdybyśmy tylko zapragnęli być szczęśliwi.


większość-z-nas-przechodzi-przez-życie-nie-zastanawiając-ę-nawet-jak-naprawdę-mogłoby-wyglądać-nasze-życie-gdybyśmy-tylko-zapragnęli-być
anonimwiększośćnasprzechodziprzezżycieniezastanawiającsięnawetjaknaprawdęmogłobywyglądaćnaszegdybyśmytylkozapragnęlibyćszczęśliwiwiększość zz nasnas przechodziprzechodzi przezprzez życieżycie nienie zastanawiajączastanawiając sięsię nawetjak naprawdęnaprawdę mogłobymogłoby wyglądaćwyglądać naszenasze życieżycie gdybyśmygdybyśmy tylkotylko zapragnęlizapragnęli byćbyć szczęśliwiwiększość z nasz nas przechodzinas przechodzi przezprzechodzi przez życieprzez życie nieżycie nie zastanawiającnie zastanawiając sięzastanawiając się nawetjak naprawdę mogłobynaprawdę mogłoby wyglądaćmogłoby wyglądać naszewyglądać nasze życienasze życie gdybyśmyżycie gdybyśmy tylkogdybyśmy tylko zapragnęlitylko zapragnęli byćzapragnęli być szczęśliwi

Kiedy widzimy ciągle tych samych ludzi, stają sie oni w końcu częściami naszego życia. A skoro są już częścią naszego życia, to chcą je zmieniać. Jesli nie stajemy się tacy, jak tego oczekiwali, są niezadowoleni. Ponieważ ludziom wydaje się, że wiedzą dokładnie jak powinno wyglądać nasze życie. Natomiast nikt nie wie, w jaki sposób powinien przeżyć własne życie.Są ludzie, którzy wciąż przewijają się przez nasze życie, są tacy, których nie spotkamy nawet w windzie, choć mieszkamy w tym samym domu.Życie nasze byłoby piękne, gdybyśmy dostrzegali to, co niweczy nasze dobro. Najbardziej zaś dobro niweczy przesąd, że może nam je dać przemoc.Rzeczą ludzką jest bać się Ale nie rozumiem Cze­mu ta­ki strach nas nie opuszcza Zaszy­wa się gdzieś na dnie nasze­go serca I żyje, jak pa­sożyt, odzy­wa się Cza­sem niszczy nam życie, tak codziennie Przez la­ta, wyczer­pując nasze siły I choć już daw­no nie ma się cze­go bać On zaw­sze tam so­bie będzie, żyjąc Pasożytując Życie nie jest pros­te, choć mogłoby być. Nie jest spra­wied­li­we. Nie jest piękne, choć chciałoby, żebyśmy je ze ta­kie uważali. Życie to suka.Posiadanie przyjaciela czyni nasze życie naprawdę szczęśliwym.