Większości tego, co powinieneś wiedzieć o marketingu partnerskim, już dowiedziałeś się od swojej żony


większoś-tego-co-powinieneś-wiedzieć-o-marketingu-partnerskim-już-dowiedziałeś-ę-od-swojej-żony
ian h. gordonwiększościtegocopowinieneświedziećmarketingupartnerskimjużdowiedziałeśsięodswojejżonywiększości tegoco powinieneśpowinieneś wiedziećwiedzieć oo marketingumarketingu partnerskimjuż dowiedziałeśdowiedziałeś sięsię odod swojejswojej żonyco powinieneś wiedziećpowinieneś wiedzieć owiedzieć o marketinguo marketingu partnerskimjuż dowiedziałeś siędowiedziałeś się odsię od swojejod swojej żonyco powinieneś wiedzieć opowinieneś wiedzieć o marketinguwiedzieć o marketingu partnerskimjuż dowiedziałeś się oddowiedziałeś się od swojejsię od swojej żonyco powinieneś wiedzieć o marketingupowinieneś wiedzieć o marketingu partnerskimjuż dowiedziałeś się od swojejdowiedziałeś się od swojej żony

Odsunąć raz na zawsze na drugi plan wszystkie cele, wszystkie ideały, płonąć codziennie jak kadzidło na ołtarzu żony - i do tego własnej żony, to dla człowieka trochę za mało!Jeżeli trzymasz się wyłącznie swojej żony, nie będziesz mógł nic dać, ani sprzedać, ani kupić bez jej zezwolenia.Szczęście pozostaje w stosunku prostym do tego, co daje się w swojej miłości, nie zaś do tego, co się w miłości odbiera.Miłość, którą przeżywamy w młodości, jest powierzchowna w porównaniu z miłością, jaką człowiek stary czuje do swojej żony.Jak pięknie, jak wstrętnie jest wiedzieć. A jednak chciałam/em tego, za wszelką cenę, chciałam/em WIEDZIEĆ.Czas jest jak moneta. Tylko ty powinieneś decydować, jak ją wydasz. Bacz, by inni nie zrobili tego za ciebie.