Wiado­mo, że nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy, dla­tego że cze­kało się na lepsze.


wiado­mo-że nie pow­stało-wiele-dob­rych-rzeczy-dla­tego-że cze­kało ę-na lepsze
stefan wyszyńskiwiado­może nie pow­stałowieledob­rychrzeczydla­tegoże cze­kało sięna lepszeże nie pow­stało wielewiele dob­rychdob­rych rzeczydla­tego że cze­kało sięże cze­kało się na lepszeże nie pow­stało wiele dob­rychwiele dob­rych rzeczydla­tego że cze­kało się na lepszeże nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy

Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada: Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy, dlatego, że czekało się na lepsze.Ko­bieta chce być kocha­na bez po­wodu, dob­rych ma­nier, wdzięku, in­te­ligen­cji, ale dla­tego, że ona jest.Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Życie stało się lepsze, towarzysze, życie stało się weselsze.