Wiado­mo, że nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy, dla­tego że cze­kało się na lepsze.


wiado­mo-że nie pow­stało-wiele-dob­rych-rzeczy-dla­tego-że cze­kało ę-na lepsze
stefan wyszyńskiwiado­może nie pow­stałowieledob­rychrzeczydla­tegoże cze­kało sięna lepszeże nie pow­stało wielewiele dob­rychdob­rych rzeczydla­tego że cze­kało sięże cze­kało się na lepszeże nie pow­stało wiele dob­rychwiele dob­rych rzeczydla­tego że cze­kało się na lepszeże nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy

Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy, dlatego, że czekało się na lepsze. -Stefan Wyszyński kard
wiadomo-że-nie-powstało-wiele-dobrych-rzeczy-dlatego-że-czekało-ę-na-lepsze
Ko­bieta chce być kocha­na bez po­wodu, dob­rych ma­nier, wdzięku, in­te­ligen­cji, ale dla­tego, że ona jest. -Henri Frédéric Amiel
ko­bieta-chce-być-kocha­na-bez-po­wodu-dob­rych-­nier-wdzięku-in­te­ligen­cji-ale-dla­tego-że ona-jest
Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie. -Mark Twain
wiele-rzeczy-łych-stało-ę-wielkimi-tylko-dzięki-odpowiedniej-reklamie
Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki
dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Życie stało się lepsze, towarzysze, życie stało się weselsze. -Józef Stalin
Życie-stało-ę-lepsze-towarzysze-życie-stało-ę-weselsze