Wiadomość o mojej śmierci była przesadą.


wiadomość-o-mojej-śmierci-była-przesadą
mark twainwiadomośćmojejśmiercibyłaprzesadąwiadomość oo mojejmojej śmierciśmierci byłabyła przesadąwiadomość o mojejo mojej śmiercimojej śmierci byłaśmierci była przesadąwiadomość o mojej śmiercio mojej śmierci byłamojej śmierci była przesadąwiadomość o mojej śmierci byłao mojej śmierci była przesadą

Jedyne zło, jakie prasa może wyrządzić człowiekowi, to wydrukować wiadomość o jego śmierci. -Eugene Ionesco
jedyne-zło-jakie-prasa-może-wyrządzić-człowiekowi-to-wydrukować-wiadomość-o-jego-śmierci
Moje pisma zrozumieją lepiej ci, co nadejdą po mojej śmierci. -Nostradamus
moje-pisma-zrozumieją-lepiej-co-nadejdą-po-mojej-śmierci
Nigdy nie pozwoliłem mojej szkole stanąć na drodze mojej edukacji -Mark Twain
nigdy-nie-pozwoliłem-mojej-szkole-stanąć-na-drodze-mojej-edukacji
Każdą miłość trzeba unieść ku śmierci, żeby wreszcie była nieśmiertelna. -Anna Kamieńska
każdą-miłość-trzeba-unieść-ku-śmierci-żeby-wreszcie-była-nieśmiertelna
Wiadomość od Boga: Restart wszechświata za 5 sec. Proszę się wylogować. -Anonim
wiadomość-od-boga-restart-wszechświata-za-5-sec-proszę-ę-wylogować
Umrzeć z miłości, to stanowczo przesada w kochaniu. -Gilles de Noyers
umrzeć-z-miłoś-to-stanowczo-przesada-w-kochaniu