Wiadomo, że Jowisz uwiódł Europę w postaci byka, dlatego też wiele cieląt w niej widzimy.


wiadomo-że-jowisz-uwiódł-europę-w-postaci-byka-dlatego-też-wiele-cieląt-w-niej-widzimy
alojzy Żółkowskiwiadomożejowiszuwiódłeuropępostacibykadlategoteżwielecielątniejwidzimyże jowiszjowisz uwiódłuwiódł europęeuropę ww postacipostaci bykadlatego teżteż wielewiele cielątcieląt ww niejniej widzimyże jowisz uwiódłjowisz uwiódł europęuwiódł europę weuropę w postaciw postaci bykadlatego też wieleteż wiele cielątwiele cieląt wcieląt w niejw niej widzimyże jowisz uwiódł europęjowisz uwiódł europę wuwiódł europę w postacieuropę w postaci bykadlatego też wiele cielątteż wiele cieląt wwiele cieląt w niejcieląt w niej widzimyże jowisz uwiódł europę wjowisz uwiódł europę w postaciuwiódł europę w postaci bykadlatego też wiele cieląt wteż wiele cieląt w niejwiele cieląt w niej widzimy

Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy, dlatego, że czekało się na lepsze.Krowa ma z życia w sumie dość wiele: paszę, byka i cielę.Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego.Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak, i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego.O wiele łatwiej jest zjednoczyć Europę niż na nowo wprowadzić zgodę między dwie skłócone kobiety.Na świecie jest tak wiele głodujących, że Bóg może dotrzeć do nich jedynie w postaci chleba.