Wiadomo, że kto pewnych czynów nie potępia moralnie, skłonny jest tak kształtować pojęcie moralności, by dyrektywy zabraniające tych czynów wyłączyć z jej zakresu.


wiadomo-że-kto-pewnych-czynów-nie-potępia-moralnie-skłonny-jest-tak-kształtować-pojęcie-moralnoś-by-dyrektywy-zabraniają-tych-czynów
maria ossowskawiadomożektopewnychczynówniepotępiamoralnieskłonnyjesttakkształtowaćpojęciemoralnościbydyrektywyzabraniającetychwyłączyćjejzakresuże ktokto pewnychpewnych czynówczynów nienie potępiapotępia moralnieskłonny jestjest taktak kształtowaćkształtować pojęciepojęcie moralnościby dyrektywydyrektywy zabraniającezabraniające tychtych czynówczynów wyłączyćwyłączyć zz jejjej zakresuże kto pewnychkto pewnych czynówpewnych czynów nieczynów nie potępianie potępia moralnieskłonny jest takjest tak kształtowaćtak kształtować pojęciekształtować pojęcie moralnościby dyrektywy zabraniającedyrektywy zabraniające tychzabraniające tych czynówtych czynów wyłączyćczynów wyłączyć zwyłączyć z jejz jej zakresu

Istnieje tyleż moralności co zawodów; niektóre z tych moralności głoszą sprzeczne ze sobą dyrektywy. Moralność uczonego zabrania mu posłuszeństwa wobec jakiegokolwiek autorytetu, gdy tymczasem moralność zawodowa duchownego, czy żołnierza to posłuszeństwo właśnie nakazuje.Tylko ten, kto kocha, jest silny i zdolny do wszystkich dobrych czynów, których świat potrzebuje.Kto się waha, ten urodził się do słów, nie do czynów.Kto się wa­ha, ten urodził się do słów, nie do czynów.Wolność to znaczy odpowiedzialność za swe czyny, a nie wstrzymywanie się od tych czynów. Wolność - to znaczy świadomy czyn.Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak, i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego.