Wiara jest jako sklepienie, z którego cegiełkę wyjąwszy, runie wszystko.


wiara-jest-jako-sklepienie-z-którego-cegiełkę-wyjąwszy-runie-wszystko
józef ignacy kraszewskiwiarajestjakosklepieniektóregocegiełkęwyjąwszyruniewszystkowiara jestjest jakojako sklepieniez któregoktórego cegiełkęcegiełkę wyjąwszyrunie wszystkowiara jest jakojest jako sklepieniez którego cegiełkęktórego cegiełkę wyjąwszywiara jest jako sklepieniez którego cegiełkę wyjąwszy

Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.Jeżeli miłość przepełnia pierś kochanka, jest jako świetlik, którego nie ukryjesz, choćbyś owijał szczelnie.. . . przeczucia są nagłym skokiem duszy w ów kosmiczny nurt życia, w głębi którego dzieje wszystkich ludzi splatają się w jedno. I można tam dojrzeć wszystko, gdyż wszystko jest tam zapisane. . .Słowo w żłobie kwiliło jako nie umiejące mówić dziecię, bez którego niema byłaby cała mowa ludzka.Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą.Wolę świat, w którym wszystko trzeba budować od nowa, niż taki, w którym trzeba przyjąć wszystko jako nieodwracalne dziedzictwo.