Wiara jest pierwszym krokiem człowieka od siebie w kierunku Boga.


wiara-jest-pierwszym-krokiem-człowieka-od-siebie-w-kierunku-boga
alfred delpwiarajestpierwszymkrokiemczłowiekaodsiebiekierunkubogawiara jestjest pierwszympierwszym krokiemkrokiem człowiekaczłowieka odod siebiesiebie ww kierunkukierunku bogawiara jest pierwszymjest pierwszym krokiempierwszym krokiem człowiekakrokiem człowieka odczłowieka od siebieod siebie wsiebie w kierunkuw kierunku bogawiara jest pierwszym krokiemjest pierwszym krokiem człowiekapierwszym krokiem człowieka odkrokiem człowieka od siebieczłowieka od siebie wod siebie w kierunkusiebie w kierunku bogawiara jest pierwszym krokiem człowiekajest pierwszym krokiem człowieka odpierwszym krokiem człowieka od siebiekrokiem człowieka od siebie wczłowieka od siebie w kierunkuod siebie w kierunku boga

Zaakceptujcie fakty. Zróbcie to, ponieważ akceptacja tego, co się wydarzyło, jest pierwszym krokiem do sprostania ich konsekwencjom.Wiara - jedyna wiara w Boga to jest cud prawdziwy, zwycięstwo, objawienie, prawdziwe szczęście.- W ko­go uwie­rzyłeś? - W Boga. - A po Bogu? - W siebie. - A po so­bie wiem że wiara czy­ni cuda.Mały krok dla człowieka jest wielkim krokiem dla ludzkości.Pierwszym i najgorszym z nadużyć jest okłamywanie siebie samego.Bo tyl­ko wiara w siebie jest niezakłamana Mając wiarę w siebie zwy­ciężysz na­wet jeśli przegrasz...