Wiara pozwala nam pojąć, że istnieje coś Niepojętego.


wiara-pozwala-nam-pojąć-że-istnieje-coś-niepojętego
anzelm z canterburywiarapozwalanampojąćżeistniejecośniepojętegowiara pozwalapozwala namnam pojąćże istniejeistnieje coścoś niepojętegowiara pozwala nampozwala nam pojąćże istnieje cośistnieje coś niepojętegowiara pozwala nam pojąćże istnieje coś niepojętego

Ten moment naprawdę istnieje, to chwila, w której spływa na nas cała siła gwiazd i pozwala nam czynić cuda. -Paulo Coelho
ten-moment-naprawdę-istnieje-to-chwila-w-której-spływa-na-nas-cała-ła-gwiazd-i-pozwala-nam-czynić-cuda
Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość. -Marcel Proust
sztuka-przynosi-nam-dowód-że-istnieje-coś-innego-ż-nicość
Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć, jakim wielkim cudem jest życie, gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki jakie niesie nam los. -Borys Pasternak
zawsze-trzeba-podejmować-ryzyko-tylko-wtedy-uda-nam-ę-pojąć-jakim-wielkim-cudem-jest-życie-gdy-będziemy-gotowi-przyjąć-niespodzianki-jakie
Równyś ducho­wi, coś go pojąć zdol­ny, nie mnie!  -Johann Wolfgang Goethe
równyś-ducho­wi-coś-go pojąć-zdol­ny-nie mnie 
Moralność to jest to, co pozwala nam być wiernym sobie. -Jeanne Moreau
moralność-to-jest-to-co-pozwala-nam-być-wiernym-sobie