Wiara przenosi góry. Na plecach wiernych.


wiara-przenosi-góry-na-plecach-wiernych
anonimwiaraprzenosigórynaplecachwiernychwiara przenosiprzenosi góryna plecachplecach wiernychwiara przenosi góryna plecach wiernych

Że wiara czasem uszczęśliwia, że szczęśliwość z pewnej idee fixe nie czyni jeszcze prawdziwej idei, że wiara gór nie przenosi, lecz owszem góry osadza tam, gdzie żadnych nie ma: o tym poucza nas przelotne przejście się przez dom wariatów.Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry.Pozytywne myślenie to wiara, że możesz przesunąć góry. Natomiast sukces rozpoczyna się w momencie, gdy znajdziesz powód, dla którego masz to zrobić.Bądź wier­ny so­bie, będziesz miał wiernych.Pchla kosmopolitka: na rodzimy grunt przenosi cudze wzorce podskakiwania.