Wiatr mierząc, czasu upłynionego dogonić, panieństwo odnowić - niedokazana.


wiatr-mierząc-czasu-upłynionego-dogonić-panieństwo-odnowić-niedokazana
jan Żabczycwiatrmierzącczasuupłynionegodogonićpanieństwoodnowićniedokazanawiatr mierzącczasu upłynionegoupłynionego dogonićpanieństwo odnowićodnowićniedokazanaczasu upłynionego dogonićpanieństwo odnowić

Rozrzutna miłość nie zna ceny czasu, beztrosko rzuca na wiatr całe lata. -Wiera Panowa
rozrzutna-miłość-nie-zna-ceny-czasu-beztrosko-rzuca-na-wiatr-całe-lata
Każdy powinien złożyć w całość to, co w nim najlepsze, i rozdać innym. I zebrać się razem z tymi, których kocha, żeby odnowić radość. -Anonim
każdy-powinien-złożyć-w-całość-to-co-w-nim-najlepsze-i-rozdać-innym-i-zebrać-ę-razem-z-tymi-których-kocha-żeby-odnowić-radość
Jeśli wiatr wiatr wiatr masłem  -Pałlkoelo
jeśli-wiatr-wiatr-wiatr-masłem 
Oko przymyka się również przed strzałem, mierząc do celu. -Curzio Malaparte
oko-przymyka-ę-również-przed-strzałem-mierząc-do-celu
Historia mierząc wielkość bohaterów nie zalicza im wysokości szczudeł. -Aleksander Świętochowski
historia-mierząc-wielkość-bohaterów-nie-zalicza-im-wysokoś-szczudeł