Widzę i uznaję lepsze, a jednak wybieram gorsze.


widzę-i-uznaję-lepsze-a-jednak-wybieram-gorsze
owidiuszwidzęuznajęlepszejednakwybieramgorszewidzę ii uznajęuznaję lepszejednak wybieramwybieram gorszewidzę i uznajęi uznaję lepszea jednak wybieramjednak wybieram gorszewidzę i uznaję lepszea jednak wybieram gorsze

Mamy coraz lepsze widoki na coraz gorsze perspektywy!Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne.Życie nie jest ani lepsze ani gorsze od naszych wyobrażeń. Ono jest zupełnie inne.Życie nie jest ani lepsze, ani gorsze od naszych marzeń. Jest tylko zupełnie inne.Nie poddawaj się rozpaczy. Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne.Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni.