Widzi pa­ni, to jest tak. Trzy­mam rękę na pa­ni ple­cach. Jeżeli mam wrażenie, że pod moją dłonią nie ma nic - ani pup­ki, ani ud, ani stóp - to znaczy, że dziew­czy­na jest urodzoną tancerką.


widzi-pa­-to jest tak-trzy­mam rękę-na pa­-ple­cach-jeżeli mam-wrażenie-że pod-moją-dłonią-nie  nic- ani-pup­ki-ani-ud-ani
s » jerome david salinger » buszujący w zbożuwidzipa­nito jest taktrzy­mam rękęna pa­niple­cachjeżeli mamwrażenieże podmojądłoniąnie ma nic anipup­kianiudstóp to znaczyże dziew­czy­najest urodzonątancerkąwidzi pa­nitrzy­mam rękę na pa­nina pa­ni ple­cachjeżeli mam wrażenieże pod mojąmoją dłoniądłonią nie ma nic ani pup­kiani udani stópże dziew­czy­na jest urodzonąjest urodzoną tancerkątrzy­mam rękę na pa­ni ple­cachże pod moją dłoniąmoją dłonią nie ma nicże dziew­czy­na jest urodzoną tancerką

Nic in­ne­go nie znam ani wiem, ani mam - prócz niej. -Johann Wolfgang Goethe
nic-in­ne­go-nie znam-ani-wiem-ani-mam- prócz-niej
Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest. -Antoine De Saint - Exupery
przychodzi-taka-pora-kiedy-nie-żądasz-niczego-ani-ust-ani-uśmiechu-ani-miękkich-ramion-ani-oddechu-jej-obecnoś-wystarcza-że-ona-jest
Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. -Confiteor Przybyszewski
artysta-nie-jest-sługą-ani-kierownikiem-nie-należy-ani-do-narodu-ani-do-świata-nie-służy-żadnej-idei-ani-żadnemu-społeczeństwu