Widzisz, drzewa, które poddają się rwącym potokom, ratują swoje konary, a zbyt oporne giną z korzeniami.


widzisz-drzewa-które-poddają-ę-rwącym-potokom-ratują-swoje-konary-a-zbyt-oporne-giną-z-korzeniami
sofokleswidziszdrzewaktórepoddająsięrwącympotokomratująswojekonaryzbytoporneginąkorzeniamiktóre poddająpoddają sięsię rwącymrwącym potokomratują swojeswoje konaryzbyt oporneoporne ginąginą zz korzeniamiktóre poddają siępoddają się rwącymsię rwącym potokomratują swoje konarya zbyt opornezbyt oporne ginąoporne giną zginą z korzeniamiktóre poddają się rwącympoddają się rwącym potokoma zbyt oporne ginązbyt oporne giną zoporne giną z korzeniamiktóre poddają się rwącym potokoma zbyt oporne giną zzbyt oporne giną z korzeniami

Burze oszczędzają skromne kwiaty w dolinie, lecz wyrywają z korzeniami olbrzymie, wspaniałe drzewa, stojące na szczytach górskich. -Ellen G. White
burze-oszczędzają-skromne-kwiaty-w-dolinie-lecz-wyrywają-z-korzeniami-olbrzymie-wspaniałe-drzewa-stoją-na-szczytach-górskich
Widzimy, że te kraje rozwijają się najbardziej, które mają dobrą monetę, upadają zaś i giną, które używają złej. -Mikołaj Kopernik
widzimy-że-te-kraje-rozwijają-ę-najbardziej-które-mają-dobrą-monetę-upadają-zaś-i-giną-które-używają-złej
Maksymy także mają swoje klimata i podobnie jak drzewa w jednych miejscach po wszystkich polach się rodzą, a w innych ledwo w oranżeriach utrzymać się mogą. -Alojzy Żółkowski
maksymy-także-mają-swoje-klimata-i-podobnie-jak-drzewa-w-jednych-miejscach-po-wszystkich-polach-ę-rodzą-a-w-innych-ledwo-w-oranżeriach-utrzymać
człowiek-zbyt-zajęty-by-zadbać-o-zdrowie-jest-jak-mechanik-zbyt-zajęty-by-zadbać-o-swoje-narzędzia