Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma.


wie­rzyć-to znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie 
jan twardowskiwie­rzyćto znaczyufaćkiedycudównie mawie­rzyć to znaczyto znaczy ufaćkiedy cudówcudów nie mawie­rzyć to znaczy ufaćkiedy cudów nie ma

Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wierzyć-to-znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie
Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku. -Luise Rinser
co-to-właściwie-znaczy-być-dorosłym-to-znaczy-wiedzieć-że-nie-cudów-to-znaczy-wiedzieć-że-daremnie-żyło-ę-nadzieją-to-znaczy-być
Wie­rzyć - to znaczy na­wet nie py­tać, jak długo jeszcze ma­my iść po ciemku. -Jan Twardowski
wie­rzyć- to znaczy-na­wet-nie py­ć-jak długo-jeszcze-­my-iść-po ciemku
Jeżeli już ma się wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie. -Karl Kraus
jeżeli-już- ę-wie­rzyć-w coś-cze­go-nie wi­dać-to wo­łbym-wie­rzyć-w cu­da-ż-w bakterie
Jeśli już mam wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie. -Karl Kraus
jeśli-już-mam-wie­rzyć-w coś-cze­go-nie wi­dać-to wo­łbym-wie­rzyć-w cu­da-ż-w bakterie