Wiecie dlaczego ładna dziewczyna musi być o godzinie ósmej wieczorem w łóżku? Dlatego, że o jedenastej musi wrócić do domu.


wiecie-dlaczego-ładna-dziewczyna-musi-być-o-godzinie-ósmej-wieczorem-w-łóżku-dlatego-że-o-jedenastej-musi-wróć-do-domu
karel hajekwieciedlaczegoładnadziewczynamusibyćgodzinieósmejwieczoremłóżkudlategożejedenastejwrócićdodomuwiecie dlaczegodlaczego ładnaładna dziewczynadziewczyna musimusi byćbyć oo godziniegodzinie ósmejósmej wieczoremwieczorem ww łóżkuo jedenastejjedenastej musimusi wrócićwrócić dodo domuwiecie dlaczego ładnadlaczego ładna dziewczynaładna dziewczyna musidziewczyna musi byćmusi być obyć o godzinieo godzinie ósmejgodzinie ósmej wieczoremósmej wieczorem wwieczorem w łóżkuże o jedenastejo jedenastej musijedenastej musi wrócićmusi wrócić dowrócić do domuwiecie dlaczego ładna dziewczynadlaczego ładna dziewczyna musiładna dziewczyna musi byćdziewczyna musi być omusi być o godziniebyć o godzinie ósmejo godzinie ósmej wieczoremgodzinie ósmej wieczorem wósmej wieczorem w łóżkuże o jedenastej musio jedenastej musi wrócićjedenastej musi wrócić domusi wrócić do domuwiecie dlaczego ładna dziewczyna musidlaczego ładna dziewczyna musi byćładna dziewczyna musi być odziewczyna musi być o godziniemusi być o godzinie ósmejbyć o godzinie ósmej wieczoremo godzinie ósmej wieczorem wgodzinie ósmej wieczorem w łóżkuże o jedenastej musi wrócićo jedenastej musi wrócić dojedenastej musi wrócić do domu

Dobry polityk musi umieć przepowiedzieć, co będzie się działo jutro, za tydzień, czy za rok i musi umieć wytłumaczyć, dlaczego nie zaszło to, co przepowiedział. -Winston Churchill
dobry-polityk-musi-umieć-przepowiedzieć-co-będzie-ę-działo-jutro-za-tydzień-czy-za-rok-i-musi-umieć-wytłumaczyć-dlaczego-nie-zaszło-to-co
Bilety powrotne winny być droższe: ostatecznie można nie pojechać, ale musi się wrócić. -Alfons Allais
bilety-powrotne-winny-być-droższe-ostatecznie-można-nie-pojechać-ale-musi-ę-wróć
Atak nie musi być pomysłowy, ale musi być niezwykle szybki. -Tu Yu
atak-nie-musi-być-pomysłowy-ale-musi-być-niezwykle-szybki
Jeżeli ktoś chce odnieść sukces, musi myśleć. Musi myśleć aż do bólu. Musi
jeżeli-ktoś-chce-odnieść-sukces-musi-myść-musi-myść-aż-do-bólu-musi-wałkować-problemy-w-swojej-głowie-aż-do-chwili-gdy-wszelkie-ich
W demokracji panuje większość, a w kościele prawda. Biskup nie musi być ponownie wybierany, dlatego może mówić prawdę. -Charles de Gaulle
w-demokracji-panuje-większość-a-w-kościele-prawda-biskup-nie-musi-być-ponownie-wybierany-dlatego-może-mówić-prawdę
Każda kobieta musi w swoim życiu wylać pewną ilość łez, zanim umrze, ale to coś, o co płacze musi być warte tych łez. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
każda-kobieta-musi-w-swoim-życiu-wylać-pewną-ilość-łez-zanim-umrze-ale-to-coś-o-co-płacze-musi-być-warte-tych-łez