Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami


wiedzę-możemy-zdobywać-od-innych-ale-mądroś-musimy-nauczyć-ę-sami
adam mickiewiczwiedzęmożemyzdobywaćodinnychalemądrościmusimynauczyćsięsamiwiedzę możemymożemy zdobywaćzdobywać odod innychale mądrościmądrości musimymusimy nauczyćnauczyć sięsię samiwiedzę możemy zdobywaćmożemy zdobywać odzdobywać od innychale mądrości musimymądrości musimy nauczyćmusimy nauczyć sięnauczyć się samiwiedzę możemy zdobywać odmożemy zdobywać od innychale mądrości musimy nauczyćmądrości musimy nauczyć sięmusimy nauczyć się samiwiedzę możemy zdobywać od innychale mądrości musimy nauczyć sięmądrości musimy nauczyć się sami

Musimy się nauczyć i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze, niż cierpieć samemu.Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimyMiłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę.Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać.Sokrates wierzył, że cnoty można się nauczyć, ale to Nauczyć kochać, nauczyć rozpoznawać miłość, nauczyć być szczęśliwym, to znaczy, nauczyć szanować samego siebie, nauczyć godności ludzkiej.